This page is hosted for free by cba.pl. Are you the owner of this page? You can remove this message and unlock many additional features by upgrading to PRO or VIP hosting for just 5.83 PLN!
Want to support this website? Click here and buy hosting plan!
Strona Główna Września 18 2020 08:59:50
Nawigacja
Strona Główna
O nas
Nasz Patron
Nasze Przedszkole
Nasi Przyjaciele i Sponsorzy
Galeria Foto
Pliki do pobrania
RODO
Polityka cookies
Polityka prywatności
Kontakt
Biuletyn Informacji Publicznej
BIPCo musisz wiedzieć o koronawirusie?


Objawy


Informacja


Wytyczne przeciwpandemiczne GIS


Jubileusz Przedszkola
Jubileusz PrzedszkolaO nas
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 4
im. CZERWONEGO KAPTURKA
ul. Kwiatowa 4, 09-200 Sierpc

HISTORIA I PATRON PRZEDSZKOLA

Przedszkole wybudowano wysiłkiem społecznym z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka w 1979r. Przy budowie placówki pomagali pracownicy Browaru i uczniowie szkół średnich. Kamień węgielny pod nową placówkę wmurował ówczesny Naczelnik Miasta - Eugeniusz Stryjewski. Obowiązki dyrektora w nowo oddanej 6- oddziałowej placówce Państwowym Przedszkolu Nr 4 powierzono P. Danucie Wojtczak, które pełniła do czasu odejścia do Kuratorium Oświaty tj. do końca stycznia 1991r. Radę pedagogiczną tworzył zespół 9 nauczycieli poza tym zatrudniono 14 osób obsługi. Zastępcami w tym czasie były P. Wiesława Gołębiewska, a następnie P. Regina Bartkowska. 1 lutego 1991 r. na stanowisko dyrektora powołano P. Henrykę Annę Bigorajską, a zastępcą P. Jolanta Guba. Od 1 września 1997 r. do sierpnia 2002 roku dyrektorem była P. Hanna Szlomkowska, a zastępcą P. Marzanna Kupniewska. Od 1 września 2002 roku stanowisko dyrektora powierzono P. Marzannie Kupniewskiej, która sprawuje funkcję do chwili obecnej. 4 czerwca 2004 roku odbyła się uroczystość z okazji 25-lecia przedszkola oraz nadanie imienia Czerwonego Kapturka a 23 maja 2009 roku z okazji 30-lecia placówki. Przedszkole w tych dniach przybrało odświętny wygląd i gościło w swych murach wielu wspaniałych gości. Obecnie do przedszkola uczęszcza 102 dzieci w 4-grupach wiekowych. Pracuje 7 nauczycieli i 11 pracowników obsługi. Przedszkole od chwili powstania organizuje swoją działalność w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. Naszym hasłem nadrzędnym jest -dobro dziecka. W tym celu staramy się stworzyć odpowiednie warunki do wszechstronnego rozwoju. W ciągu 40-letniej działalności przedszkole zapisało w kronikach wiele wspaniałych osiągnięć swoich wychowanków. Do najważniejszych należą sukcesy w zawodach sportowych, tanecznych, recytatorskich, ekologicznych czy plastycznych oraz powstanie gromady zuchowej "Leśne Jagódki ". Zapewniamy dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzymy warunki umożliwiające osiągnięcie tzw. "gotowości szkolnej" rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się. Cele te możemy w pełni realizować dzięki pracy dyrektora, nauczycieli, dzieci, a także wymiernej pomocy władz samorządowych i oświatowych oraz zawsze niezawodnych rodziców. Należy podkreślić również szeroką współpracę z różnymi instytucjami i placówkami wychowawczymi i opiekuńczymi znajdującymi się na terenie miasta, które cały czas pomagają w realizacji postawionych przed nami zadań.

Mamy już 40 lat, a wciąż czujemy się młodo, sale zajęć tętnią życiem, słychać w nich dziecięce śmiechy.

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA

WIZJA PRZEDSZKOLA

"Wszystkiego co powinienem wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu

- o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi,

patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat".

Robert Fulghum

- Przedszkole posiada wykwalifikowaną i twórczą kadrę pedagogiczną.

- Baza dydaktyczna przedszkola zapewnia realizacje programu edukacyjnego.

- Przedszkole ma opracowany system promocji w środowisku lokalnym.

- Absolwenci przedszkola opanowali umiejętności kluczowe na poziomie umożliwiającym " przekroczenie progu szkolnego "

- Dzieci mają możliwość rozwijania własnego potencjału

- Przedszkole stwarza warunki edukacyjne umożliwiające indywidualny rozwój.

- Podstawą zdobywania, odkrywania i inspirowania jest zabawa satysfakcjonująca dzieci, rodziców i nauczycieli.

- Przedszkole stanowi bezpieczne i przyjazne dziecku środowisko sprzyjające jego rozwojowi.

- Programy przedszkola wspomagają rodzinę w wychowaniu dziecka na gruncie uniwersalnego systemu wartości, są dostosowane do rozwoju dziecka i potrzeb środowiska w którym żyją.

- Wychowankowie poznają tradycje i zwyczaje środowiska w którym żyją. Absolwenci przedszkola dbają o środowisko naturalne.

Nasze Przedszkolaki

- są twórcze w działaniu

- znają prawa i obowiązki

- są kulturalne i przestrzegają zasad współpracy w grupie

- potrafią komunikować się wyrażając swoje emocje oraz rozpoznawać emocje innych

- są tolerancyjne

- lubią obcować ze sztuką

- beztrosko osiągają dojrzałość szkolną

- kształtują własne "ja" w harmonii ze zdrowiem psychicznym i fizycznym

MISJA PRZEDSZKOLA

1. Nasze przedszkole dobrze służy rozwojowi dziecka. Zajęcia są interesujące, dobrze zorganizowane i stwarzają dzieciom wiele sytuacji sprzyjających nabywaniu wiedzy i umiejętności.

2. Absolwenci przedszkola są dobrze przygotowani do rozpoczęcia nauki w szkole. Wychowawczynie nawiązują kontakt ze szkołą dziecka i śledzą jego dalsze losy.

3. Nasze przedszkole traktuje dzieci ze zrozumieniem, troską i dobrocią. Stosunki między wychowankami, a także kontakty wychowanków z dorosłymi, są pełne życzliwości i sympatii. Dzieci są radosne i cieszą się z pobytu w przedszkolu.

4. Nasze przedszkole jest dobrze zorganizowane, bezpieczne i zdrowe. Zajęcia właściwie zaplanowane, a warunki zabawy i odpoczynku dziecka są odpowiednie. Cały personel propaguje wzory zdrowego życia.

5. W naszym przedszkolu pracują ludzie mądrzy. Mają dużą wiedzę fachową, którą stale poszerzają. Stanowią zgrany zespół, a kontakty między nimi są oparte na współpracy , akceptacji, zaufaniu i szacunku.

6. Nasze przedszkole jest otwarte na współpracę z rodzicami. Postępy dzieci są obserwowane i rejestrowane. Dyrektor i wychowawcy często spotykają się z opiekunami dzieci, życzliwie słuchają ich opinii, są gotowi do wszelkiej pomocy w sprawach wychowania dziecka.

7. Nasze przedszkole jest ładne, otoczone zielenią, z wystrojem wnętrza wygodnym i estetycznym. Zabawki i pomoce są kolorowe i wesołe.

CELE GŁÓWNE

1. Wszechstronny rozwój dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb.

2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu.

3. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.

4. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole.

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi rozwój dzieci.

6. Wyrównywanie szans edukacyjnych.

7. Przestrzeganie praw dziecka.

8. Promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

Nauczycielki w swojej pracy z dziećmi stosują nowoczesne metody i formy, które zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy sposób na osiągnięcie sukcesów rozwojowych.

Metody czynne:

- metoda samodzielnych doświadczeń,

- metoda kierowania własną działalnością dziecka,

- metoda zadań stawianych dziecku,

- metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

- obserwacja i pokaz,

- osobisty przykład nauczycielki,

- udostępnienie sztuki ( dzieła plastyczne, przedstawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne).

Metody słowne:

- rozmowy,

- opowiadania,

- zagadki,

- objaśnienia i instrukcje,

- sposoby społecznego porozumiewania się,

- metody żywego słowa.

Ponadto codzienną praktykę pedagogiczną wzbogacano o nowatorskie toki metodyczne:

- twórcze metody aktywności ruchowej: Orffa. Labana, Kniessów, W. Sherborne,

- metodę dobrego startu M. Bogdanowicz,

- metodykę nauczania matematyki wg. E. Gruszczyk-Kolczyńskiej,

- metody aktywizujące,

- aktywne słuchanie muzyki – Batti Strauss, Klanza,

- techniki twórczego myślenia.

Oddziały w przedszkolu

3-latki ( maluszki)

Aleksandra Brzezińska

Jolanta Guba

Marzanna Kupniewska

4 latki

Sylwia Kamińska

Jolanta Guba

5-latki

Anna Malec

Jolanta Guba

6-latki

Ewa Lisicka

Anna Bigorajska

Rada Pedagogiczna Przedszkola

Stanowi zespół wykształconych i kreatywnych nauczycieli. Tworzą oni ciepłą i przyjemną atmosferę, budują interesujące sytuacje dydaktyczne i wychowawcze. Biorą aktywny udział w spotkaniach metodycznych, radach szkoleniowych i kursach, które podnoszą ich kwalifikacje.

Dyrektor – nauczyciel dyplomowany - Marzanna Kupniewska- magister wychowania przedszkolnego, Studia Podyplomowe – Zarządzanie Oświatą i Kulturą, Ochrona i Kształtowanie Środowiska, Edukacja Wczesnoszkolna z Nauczaniem Zintegrowanym, Oligofrenopedagogika

Henryka Anna Bigorajska – nauczyciel dyplomowany – licencjat pedagogiki wieku dziecięcego, Studia Podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Jolanta Guba – nauczyciel dyplomowany – licencjat pedagogiki wieku dziecięcego, Studia Podyplomowe – Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka

Sylwia Kamińska – nauczyciel dyplomowany – magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe - Logopedia, Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą, Studia Podyplomowe - Neurologopedia

Anna Malec – nauczyciel dyplomowany– magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Studia Podyplomowe – Sztuka- plastyka i muzyka w szkole, Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna i Logopedia w Szkole, Oligofrenopedagogika, Studia Podyplomowe Zarządzanie Oświatą

Ewa Lisicka – nauczyciel mianowany – magister pedagogiki korekcyjnej, licencjat edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjna

Katarzyna Jaworska – nauczyciel mianowany – magister pedagogiki terapeutycznej, licencjat edukacji wczesnoszkolnej z językiem angielskim, Studia Podyplomowe Taniec i Rytmika

Aleksandra Brzezińska – nauczyciel stażysta – magister pedagogiki wczesnoszkolnej z terapią specyficznych trudności w uczeniu się

Monika Michalska – nauczyciel dyplomowany – magister teologii

PRACOWNICY ADMINISTRACJI I OBSŁUGI

Jadwiga Karolewska

Monika Sulińska

Barbara Śniegota

Anna Jędrzejewska

Anna Sadowska

Katarzyna Majerska

Katarzyna Biegalska

Renata Łowin

Anna Lipińska

Wiesław Gabrychowicz

Sylwia Grodnicka

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6.00 - 8.30 Schodzenie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań, praca z zespołem dzieci lub indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynności porządkowe, ćwiczenia poranne, czynności opiekuńcze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do wymiany informacji, kontakty z rodzicami.

8.30 - 9.00 Przygotowanie do śniadania, czynności higieniczne, czynności samoobsługowe, pełnienie dyżurów.

9.00 - 9.30 Zintegrowana działalność edukacyjna zgodna z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

9.30 - 9.45 Gry i zabawy ruchowe.

9.45 - 10.15 Zajęcia edukacyjne zgodne z podstawą programową, zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego.

10.15 - 11.15 Zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki, przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania, podejmowania zabaw badawczych, konstrukcyjno- technicznych, wpierania działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.

11.15 - 11.30 Przygotowanie do obiadu. Czynności porządkowo- higieniczne.

11.30- 12.00 Obiad

12.00 - 12.15 Odpoczynek poobiedni, kwadrans na bajkę, słuchanie muzyki.

12.15 - 13.30 Zabawy dowolne w sali lub na powietrzu, spacery, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, zajęcia wyrównawcze, wspieranie rozwoju dzieci poprzez: zabawy dydaktyczne, ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp., zabawy ruchowe, konstrukcyjne, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, zabawy kołowe, rysowanie.

13.30 - 14.15 Czynności samoobsługowe i porządkowe, przygotowanie do posiłku.

14.15 - 14.30 Podwieczorek.

14.30- 16.00 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, ćwiczenia słownikowe, praca wyrównawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci, rozchodzenie się dzieci.

Podstawa programowa realizowana jest w godzinach od 8.00 do 13.00

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

Przedszkole czynne jest w godzinach: Od 6.00 - do 16.00

Dzieci do przedszkola są przyprowadzane i odbierane z placówki przez rodziców lub wskazane przez nich w pisemnym upoważnieniu osoby dorosłe.

Nabór dzieci do przedszkola odbywa się co roku w marcu i kwietniu na rok następny. Karty zgłoszeń dziecka do przedszkola można pobierać w w/w terminie w godzinach pracy placówki.

RODZAJE ZAJĘĆ

W ramach wykorzystywanych programów proponujemy dzieciom:

- zajęcia z zakresu czytania,

- zajęcia matematyczne,

- zajęcia przyrodnicze,

- zajęcia plastyczno - konstrukcyjne,

- zajęcia ruchowe,

- zajęcia dydaktyczne,

- zajęcia rytmiczno - taneczne,

- ćwiczenia gimnastyczne,

- zajęcia kształtujące prawidłowy rozwój mowy,

- zabawy wyciszające,

- naukę religii ( dzieci 6- letnie),

- spacery i wycieczki

- zajęcia teatralne

- zajęcia korekcyjne

KOŁA ZAINTERESOWAŃ W RAMACH GODZIN DODATKOWYCH - BEZPŁATNE

- 6 Gromada Zuchowa " Leśne Jagódki " opiekun pwd. Anna Malec i dh. Katarzyna Jaworska

- koło plastyczne - A. Malec

- koło teatralne - J. Guba

- koło muzyczne - A. Bigorajska, K. Jaworska

- koło przyrodniczo - ekologiczne - M. Kupniewska

- gimnastyka korekcyjna - E. Lisicka

- nauka jęz. angielskiego - E. Lisicka, K. Jaworska

- zajęcia logopedyczne - S. Kamińska, A. Malec

Głównym celem programów jest stworzenie przede wszystkim dzieciom warunków zapewniających im prawidłowy, harmonijny i wszechstronny rozwój. Wzbogacenie je w wiedzę o otaczającym świecie, kształtowanie wrażliwości muzycznej, artystycznej, doskonalenie sprawności ruchowej i umysłowej.

ZESTAW PROGRAMÓW REALIZOWANYCH W PRZEDSZKOLU W ROKU SZKOLNYM 2019/2020, ZGODNYCH Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

1. "Plac zabaw" - Program wychowania przedszkolnego - Ewa Janus, WSiP

PROGRAMY WŁASNE

2. Innowacja pedagogiczna - "Kreatywny świat przedszkolaka" - opracowany przez Radę Pedagogiczną

3. "Przedszkolak aktorem"- program działalności grupy teatralnej w przedszkolu- MP4/1/2019, Jolanta Guba

4. "Jestem już przedszkolakiem"- program adaptacyjny- MP4/2/2019, Marzanna Kupniewska

5."Muzyka i Ja"- program zajęć rytmiczno- muzycznych -MP4/3/2019, Anna Bigorajska

6."Mały artysta" -program zajęć plastycznych- MP4/4/2019, Anna Malec

7."Mały językoznawca"- program nauki języka angielskiego-MP4/5/2019, Ewa Lisicka, Katarzyna Jaworska

8. "W zdrowym ciele, zdrowy duch"- program gimnastyki korekcyjnej- MP4/6/2019, Ewa Lisicka

9. "Śpiewam, tańczę, gram- z muzyką na Ty"- program zajęć taneczno- rytmicznych- MP4/7/2019, Katarzyna Jaworska

10. "Rzecze żuk do żuka... chcę mówić poprawnie"- program zajęć logopedycznych- MP4/8/2019, Sylwia Kamińska

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Miejskie Przedszkole Nr 4 w Sierpcu © 2007-2017 wszystkie prawa zastrzeżone